Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

P

Pazarlama Kanalı

Pazarlama kanalı [marketing channel] Pazarlamada dağıtım kanalları, bir ürün veya hizmetin üreticisinden tüketiciye ulaşana kadar izlediği süreç olmaktadır. Diğer bir tanımla, değişim değeri olan malların üretildiği yerden, tüketildiği yere kadar ulaştıran, bunun için çalışan, birbiriyle ilişki halinde olan kurum, kuruluşların oluşturduğu sistemdir. Dağıtım kanalları, firmalar yani üreticiler için oldukça önemli katkıları sağlamaktadır. Dağıtım kanallarıyla firmalar, pazar çevresi ve tüketici grupları hakkında bilgi sahibi olabilmekte ve aynı zamanda sunulan ürünler için tanıtım yapmalarına, tutundurma çalışmalarını yapmalarına olanak tanımaktadır. Ürün ve hizmetlerin duyurulması amacıyla kullanılan radyo, televizyon, elektronik posta, telefon, açık hava reklamları, internet gibi iletişim kanalları, ürün ve hizmetlerin tüketiciyle buluşturulması için kullanılan toptancı, perakendeci, distribütör, acente gibi dağıtım kanalları pazarlama kanalların oluştururlar. Mal ya da hizmetleri tüketici ya da işletmeler tarafından kullanılması ya da tüketimi için hazır hale getirilmesi sürecinde yer alan ve birbirine bağlı olan örgütler grubu. Bayiler, toptancılar, dağıtıcılar ve perakendecilerden oluşur.

2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.