Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Pazarlama İletişimi Stratejileri

Pazarlama iletişimi stratejisi markanın amaç ya da sorunları doğrultusunda geliştirmiş olduğu pazarlama stratejilerinin iletişimlerine yönelik planlanlama sürecidir. Markanın gerçekleştirmek istediği hedefe yönelik her türlü iletişim çabasını pazarlama iletişimi çatısı altında değerlendirmek mümkündür.


Pazarlama iletişimi kavramını içselleştirebilmek için, pazarlama kavramını çok iyi anlayıp, uygulayabiliyor olmak gerekmektedir. Pazarlama stratejileri genellikle satış arttırmak, bir fikrin kabul görme oranını arttırmak, marka/kurumun bir sorununa çözüm bulmak ya da marka/kurumun imajını geliştirmeye yönelik olmaktadır. Amaç ne olursa olsun pazarlama stratejilerinin temel özelliği kapsamlı araştırma faaliyetlerine dayanmasıdır. Bu araştırmalar içinde pazar analizi, durum analizi, rekabet analizi, ürün analizi ve hedef kitle analizi gibi pek çok başlık bulunmaktadır. Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda marka ya kurumun amacına yönelik bir stratejik yaklaşım oluşturmaktadır. Tüm bu araştırmalar ve stratejik süreçler tamamlandıktan sonra pazarlama stratejilerine yönelik iletişim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaya başlamaktadır. Belirlenen stratejiye yönelik en uygun kanalların ve iletişim faaliyetlerinin aranmaya ve planlamaya başlanmasından sonra pazarlama iletişimi stratejisinin oluşturulmaya başlandığını söylemek mümkündür.


Pazarlama stratejisi oluşturulurken başvurulan araştırmalar önemli bu iletişim faaliyetlerinde de bir yer tutmaktadır. Etkilenmeye çalışılan hedef kitlenin demografik özelliklerini ve tüketici davranışlarını bilmeden, ürün, hizmet ya da fikrin tüm özelliklerini içselleştirmeden, pazarda yer alan diğer ürün ve fikirlerin özelliklerini ve rekabetini bilmeden hangi kanalın hangi şekilde kullanılacağına karar vermek zor ve daha az etkili olacaktır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.