Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Pazara Nüfuz Etme Fiyat Politikası

Pazara nüfuz etme fiyat politikası [penetration price policy] Esnek pazarlarda pazar payını süratli bir şekilde artırabilmek amacıyla giriş fiyatını düşük seviyede tutmak.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.