Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Pazar Doygunluğu

Pazar doygunluğu, bir pazardaki bir ürün veya hizmetin hacmi en üst düzeye çıkarıldığında ortaya çıkan bir durumdur. Doygunluk noktasında, bir şirket ancak yeni ürün geliştirmeleriyle, mevcut pazar payını rakiplerinden alarak veya genel tüketici talebindeki artışla daha fazla büyüme sağlayabilir.


Piyasa doygunluğunu anlama

Piyasa doygunluğu hem mikroekonomik hem de makroekonomik olabilir. Mikro bir perspektiften bakıldığında, pazar doygunluğu, belirli bir pazarın artık bireysel bir şirket için yeni talep sağlamadığı noktadır. Bu durum çoğunlukla bir şirketin şiddetli rekabete maruz kaldığı veya pazarın ürün veya hizmet ihtiyacını azalttığı durumdur.


Makro bir perspektiften bakıldığında, pazar doygunluğu tüm müşteri tabanına hizmet verildiğinde ortaya çıkar ve sektörde faaliyet gösteren herhangi bir firma için yeni müşteri kazanma fırsatı yoktur.


Bu fenomeni durdurmak için, birçok şirket ürünlerini kasıtlı olarak "aşınmak" için tasarlamış veya bir noktada değiştirilmeye ihtiyaç duymuştur. Örneğin, hiç yanmayan ampuller satmak, General Electric'in bazı ürünleri için tüketici talebini sınırlandıracaktır. Piyasa doygunluğu sorunu, birçok şirketin özellikle ürün satışları yavaşlamaya başladığında gelir modellerini değiştirmesine neden oldu. Örneğin IBM, büyük bilgisayar sunucusu pazarında doygunluğu gördükten sonra iş modelini yinelenen hizmetler sunmaya doğru değiştirdi.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.