Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Pazar Alanı Potansiyeli

Pazar alanı potansiyeli [market area potential] İşletmeler en iyi bölgeyi seçmek ve bu bölgeler arasında pazarlama bütçelerini optimal olarak tahsis etme sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Bu yüzden onların farklı şehirler ve milletlerin pazar potansiyellerini tahmin etmeye gereksinim vardır. Pazar alanı potansiyelini değerlendirmede iki önemli yöntem bulunmaktadır. Bunlar esas olarak, örgütsel pazarda kullanılan “pazar geliştirme” yöntemi ve özellikle tüketim pazarında kullanılan “ çok faktörlü” indeksidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.