Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Pazar Öngörüleri

Pazar öngörüleri [market forecasting] Pazar talebi, pazar tahmini olarak adlandırılır. Pazar öngörüleri, beklenen pazar talebini gösterir, maksimum pazar talebini yansıtmaz. Maksimum pazar talebi ise, daha önce ifade edildiği gibi pazar potansiyeli olarak adlandırılır. Buna göre pazar talep düzeyini, “çok yüksek” düzeydeki pazarlama harcamalarının sonucu olarak görebiliriz.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.