Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Olumsuz Görüş

Olumsuz Görüş (Qualified Opinion): Olumsuz görüş, saptanan hata ve aykırılıkların tolere edilebilir düzeyi aşması durumunda söz konusudur. Olumsuz görüş bildirilmesi belirsizlik ya da emin olamama (uncertainty) veya kabul etmeme (disagreement) olarak iki şekilde olur.


Belirsizlik/emin olamama durumunda, denetimin çalışmasını tamamlayabilmek için gerekli bilgi ve açıklamaları elde edememesi veya elde ettiği bilgilerle objektif bir sonuca ulaşılabilmesinin mümkün olmaması söz konusudur. Denetçi bu durumu "bu konuda ihtiyaç duyduğum bilgileri elde edemediğimden kanaat oluşturamadım" şeklinde ifade eder. Muhasebe kurallarına uyulmaması veya yanlış uygulanması, hesapta yer alan rakamların hatalı olması ve yasalara ve diğer düzenlemelere aykırı bulunması durumunda; denetçi, "finansal tabloların durumu gerçeğe uygun olarak yansıttığının kabul edilemeyeceğini" bildirir.


2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.