Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Negatif Ölçek Ekonomileri

Negatif ölçek ekonomileri (Diseconomies of scale): Ölçek ekonomilerinin artık bir firma için işlemediği bir duruma atıfta bulunan ekonomik bir kavram. Bir firma, artan üretimle birlikte sürekli düşen maliyetleri deneyimlemek yerine, çıktı arttığında marjinal maliyetlerde bir artış görür. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir, ancak temel neden genellikle giderek artan bir işgücünü yönetmenin zorluğundan kaynaklanmaktadır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.