Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Model Fabrika

İşletmelerde küresel rekabet için gerekli olan verimlilik artışı ve dijitalleşme kapsamında; yalın üretim, süreç iyileştirme, ürün geliştirme, problem çözme gibi konularda işletmelerin uygulama yönlü becerilerini deneyimsel or-tamlarda yaparak öğrenme yoluyla geliştirmek ve bu yeni becerileri hızla hayata geçirerek firmaları dönüştürmek için özel olarak tasarlanan eğitim uygulamaları ve bu uy-gulamaların sunulacağı fiziksel ortamlardır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.