Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Mikropazarlama [Micromarketing]

Mikro pazarlama [Micromarketing], niş pazardaki belirli bir grup insanı hedefleyen bir reklamcılık yaklaşımıdır. Mikropazarlama ile ürünler veya hizmetler doğrudan hedeflenen bir müşteri grubuna pazarlanır.


Mikropazarlama tekniklerinden yararlanmak için bir şirket, bir kitleyi cinsiyet, iş unvanı, yaş veya coğrafya gibi belirli bir karakteristikle dar bir şekilde tanımlamalı ve ardından o gruba yönelik kampanyalar oluşturmalıdır. Özelleştirme ve ölçek ekonomisi eksikliği nedeniyle pazarlamaya diğer yaklaşımlardan daha pahalı bir teknik olabilir.


Ana çıktılar

  • Mikropazarlama, bir şirketin belirli bir ürün veya hizmetle niş bir grubu hedeflemesine olanak tanıyan bir reklamcılık stratejisidir.

  • Mikro pazarlamada bir şirket, bir kitleyi cinsiyet veya iş unvanı veya yaş aralığı gibi belirli bir özelliğe göre tanımlar ve ardından söz konusu gruba yönelik kampanyalar oluşturur.

  • Bir şirketin mikropazarlamadaki nihai hedefi, hedeflenen bir tüketici grubuyla iletişim kurmak ve bir mal veya hizmet satın alma gibi işlem yapmalarını sağlamaktır.

Mikropazarlamayı anlama

Rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren işletmeler için pazarlama çok önemlidir. Strateji olarak pazarlama, şirketler tarafından satışlarını, müşteri tabanını, marka bilinirliğini ve nihayetinde kârını artırmak için kullanılır.


Herhangi bir işletmenin uzun vadeli gücü, pazarlama kampanyasının ne kadar başarılı olduğuna bağlıdır. Bir şirket ister bir ister 101 ürün sunuyor olsun, etkili bir pazarlama kampanyası yürütmek için hedef pazarını tanımlaması gerekir. Geçmişte şirketler, hedef pazarlardaki tüketicilerin dikkatini çekme umuduyla TV veya radyo reklamlarıyla kitlesel pazarlama kampanyaları yürüttü. Günümüzde işletmeler, kitlesel bir kitleye aynı anda vurmak yerine, hedef havuzlarındaki her bireye daha kişiselleştirilmiş pazarlama planları sunabilmektedir.


Kişisel bilgisayar patlaması, müşterilerin daha kolay bölümlere ayrılması ve bilginin yayılması anlamına geldiğinden, mikropazarlama 1990'larda daha yaygın hale geldi. Teknolojinin sürekli ilerlemesi ile yüksek düzeyde özelleştirilmiş ürünlerin bir popülasyonun bireysel segmentlerine sunulması daha kolay hale geldi. Mikro pazarlama stratejisi her büyüklükteki firma için faydalıdır. Büyük firmalar müşteri tabanlarında belirli segmentler oluşturabilirken, daha küçük reklam bütçelerine sahip küçük işletmeler pazarlama süreçlerini kişiselleştirerek tüketicileri hedeflenen ürünler ve promosyonlarla eşleştirmeyi tercih eder.


Mikropazarlama nasıl çalışır?

Mikro pazarlamada farklı yaklaşımlar vardır. Örneğin bir işletme, sadık müşteri tabanına promosyonlar sunarak bir mikro pazarlama programı yürütmeye karar verebilir; mutsuz veya kayıp tüketicilere özel tekliflerin eşleştirilmesi; ürünleri benzersiz ihtiyaçları olan tüketicilere uyarlamak; belirli bir kasaba veya bölgedeki sakinlere mal ve hizmet pazarlamak; veya belirli iş unvanlarına veya kariyer atamalarına sahip hedef tüketicilere ürün sunmak.


Mikropazarlamada karşılaşılan zorluk, yüksek uygulama maliyeti ve ölçek ekonomisi olmamasıdır. Bu pazarlama stratejisini kullanan şirketler genellikle hedef tüketici başına daha fazla harcama yapar ve birçok reklamı birçok küçük tüketici grubuna hitap edecek şekilde özelleştirmek, kitle kitlesini hedefleyen birkaç pazarlama reklamı oluşturmaktan daha pahalıdır. Ayrıca, mikro pazarlamanın boyutu büyütülememesi nedeniyle çalışması pahalı olabilir.


Mikropazarlama, bir şirket ürününün veya hizmetinin mümkün olan en büyük tüketici tabanını hedefleyen bir strateji olan makro pazarlamadan farklıdır. Makro pazarlama ile bir işletme, bir mal veya hizmet için hedef pazarını ne kadar geniş bir ölçekte ölçmeye çalışır ve ürünlerinin bu tüketici grubuna nasıl sunulabileceği üzerinde çalışmaya devam eder.


Mikropazarlama örneği

Başarılı mikro pazarlama kampanyaları yürüten şirketlere örnek olarak Procter & Gamble (PG) ve Uber verilebilir.


P&G, Pantene Relaxed & Natural şampuan ve saç kremi ürün serisini tanıttığında, Afrikalı Amerikalı kadınları hedeflemek için benzersiz bir pazarlama kampanyası oluşturdu ve yürüttü. Uber coğrafi kapsamını genişletmeye çalışırken, taşınmak istediği her şehirde belirli ulaşım sorunları hakkında daha fazla bilgi edinmek için sosyal medya platformlarından büyük veriler kullandı. Ortaya çıkan etki, özel promosyonlar ve yönlendirme avantajları aracılığıyla şirketin müşteri tabanının büyümesiydi.


Özel hususlar

Büyük veriler de dahil olmak üzere acil inovasyondaki genişleme mikro pazarlamacılar tarafından mobil cihazlardan ve e-ticaret platformlarından veri yakalamak için kullanılır. Yakalanan veriler, bir tüketicinin görüntülediği veya satın aldığı ürünlerin türünü izlemek için demografi, coğrafyalar (IP adresi), tercih edilen siteler, marka tercihleri ​​veya harcama alışkanlıkları gibi çeşitli ayrımlara göre sıralanır. Bu süreç, bir web sitesinin ilgili ürünleri dijital tüketicilerle eşleştirmesini sağlar.


Mikropazarlama, hedef kitleyi mal veya hizmet satın alma gibi bir eylemde bulunmaya ikna etmeye çalışır. Mikro pazarlamanın nihai hedefi, bir şirket için müşteri memnuniyetinden kar elde etmek amacıyla ürünleri tüketicinin izlenen tercihleriyle eşleştirmektir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.