Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Metafor

Metafor [metaphor] Metafor (métaphore) kelimesi etimolojisi bakımından iki kelimeden teşkildir. İlki, meta, sonra anlamındayken, fora (phora) kelimesi sözü aktarmak, nakletmek gibi anlamları karşılar. Türkçe karşılığı eğretileme olan metafor, bir kavramı başka bir yoldan ifade etmek anlamına gelir. Metafor kelimesi zaman içinde retorik figürlerin hepsini ifade eden genel bir kavram haline de gelmiştir. Her türlü dilde olduğu gibi, reklam dilinde de sıklıkta görülen retorik figürlerinden olan eğretilemede, bir şeyin kendi anlamı dışında, türlü yönlerden benzediği bir başka şeyin adıyla anılması söz konusudur.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.