Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Medya

Medya [media] Her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren çok geniş iletişim araçlarını kapsayan bir kavramdır. Bu kavramın içine gazeteler, dergiler, kitaplar, broşürler gibi basılı, televizyon, sinema gibi görsel-işitsel ve radyo gibi işitsel kitle iletişim araçları girmektedir. Günümüzde bu kavrama internet, billboard benzeri yenileri de eklenmiştir. Yazılı ve görsel basın ile alternatif medya kanallarından oluşan medya firmanın kamuoyun ile arasındaki köprü görevi yapar. Ürün ve hizmetlerin reklamlarını iletmede, firmanın halkla ilişkiler çalışmalarının kamuoyuna yansıtılmasında medyanın önemli bir işlevi vardır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.