Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Marka Tescil Reddi

Marka tescil reddi [brand rejection] Bir markanın niteliği, iletişimi ya da üçüncü faktörler nedeniyle tüketici tarafından sürekli reddedilmesi durumu. Tüketicinin markayı tanıması, markadan haberdar olmasına rağmen satın almayı reddetmesi. Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itiraz üzerine tescil başvurusunun reddedilmesidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.