Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Marka Payı Standardizasyonu

Marka payı standardizasyonu [brand share standardization] Pazara yeni penetre etmiş bir markanın eni diğer markaların piyasa hisselerini ne ölçüde etkilediğini öncelikle sınırlı bir piyasa bölgesinde inceleyip daha sonra bunu tüm piyasaya uygulamak. Yeni markanın pazarda ne kadarlık pay alabileceğini hesaplar.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.