Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Marka Geliştirme İndeksi

Marka geliştirme indeksi [Brand Development Index (BDI)] Bir markanın bir bölgede veya dönemde gösterdiği performansın yüzde ifadesi. Markanın pazardaki satışının yüzdesi pazar nüfusunun yüzdesine bölünmesi ve 100 ile çarpılması ile ulaşılan medya planlama endeksidir. Medya planlama dâhilinde bölgesel bir satış oranının ulusal olanla karşılaştırılması sürecidir. Pazardaki ürün kategorisindeki toplam satışın yüzdesinin, pazar nüfusunun yüzdesine bölünmesi ve 100 ile çarpılması ile ulaşılan sonuçtur.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.