Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Marka Değeri

Marka değeri [brand value] Markanın tüketici tarafından satın alınan tüm değerleridir. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra duygusal bağlantısı, şahsiyeti olan ve tatmin sağlayan bir karışım. Markanın, bilançoya dâhil uzun dönemde ek değerli sermaye olabilmesi için, değerine fiyat biçilmesi. Değer oluşumu sırasında insanların gündelik yaşam tecrübeleri kullanılır. Markalar, tüketicinin hayatında kendi yerini anlayıp, tüketicinin anlam dünyasına ve kimlik edinebilmesine nasıl bir değer katacağına kafa yorar; markayla tüketiciyi bu bağlamda buluşturmaya çalışır. Tüketici zihninde marka farkındalıkları anlamına gelir. Tüketicinin söz konusu marka ile özdeşleştirildiği ayırt edici değerlerin bütünüdür.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.