Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Marka Özü

Marka Özü (Brand Essence) belirleme, analiz aşamasının ardından ortaya çıkarılan pazar çekiciliğine (market attractiveness) dayanarak yapılan, markalama çalışmalarının en önemli aşamalarından biridir. “Marka Özü” çalışması, markanın ruhunun ortaya konduğu, tam bir ortak akıl bulma çalışmasıdır. 


Bu çalışma sayesinde,  konumlama ve marka kimliği gibi, pek çok markalama sistemi unsuru, genel geçer, standart cümlelerle ifade edilmekten kurtulur. Çünkü marka özünü bulmak için sorduğumuz soruların cevapları, marka stratejisi belirleme sürecinin devamında karşımıza çıkan pek çok başlığın (marka vaadi, konumlama, marka kimliği, vb) altını dolduracak kadar geniş bir malzeme havuzu oluşturur. 


Bu da, markalama stratejisinin ileri aşamalarında iki yönlü avantaj sunmaktadır: Birincisi, marka stratejisinin kavramsal başlıklarını (marka vaadi, konumlama, marka kimliği, vb) tutarlı ifadelerle tanımlamak, ikincisi de bu başlıkları marka özü üzerinden tanımlarken aynı zamanda marka özünün kendisinin de sağlamasını yapmaktır. Marka Özü çalışmasını yaparken sorulan 4 temel soru var: “MARKA’yı nasıl tanımlarım?”, “MARKA benim için ne yapar?”,  “MARKA ile nasıl görünürüm?”, “MARKA bana kendimi nasıl hissettirir?”. Burada kritik nokta, bu soruların cevaplarını nihai hedef kitle başta olmak üzere, tüm paydaşların ağzından çıkıyormuş gibi cevaplamaktır. 


Marka Özü çalışması var olan ve hedeflenen marka özü olarak iki eksenli yapılabilir; ve var olan marka özünden, hedeflenen marka özüne doğru bir marka stratejisi belirlenir. Aradaki fark, vizyonun doğal bir sonucudur. 

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.