Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Makropazarlama [Macromarketing]

Makropazarlama [Macromarketing], pazarlama politikalarının, stratejilerinin ve hedeflerinin ekonomi ve toplum üzerindeki etkisi olarak tanımlanabilir. Özellikle, makro pazarlama, ürün, fiyat, yer ve tanıtımın (dört Pazarlama Ps'i) mal ve hizmetlere nasıl talep oluşturduğunu ve dolayısıyla hangi ürün veya hizmetlerin üretildiğini ve satıldığını etkilediğini ifade eder.


Zaman içinde işletmeler, genişleyen bir medya seti aracılığıyla potansiyel tüketicilere ulaşma konusunda daha becerikli hale geldi. Böylece pazarlama, tüketicinin günlük yaşamının her yerde yaygın bir parçası haline gelmiştir. Pazarlama, tüketicilerin neyi satın aldığını veya nasıl yaptığını etkilediğinden, bireylerin ve işletmelerin birbirleriyle, çevreyle ve bir bütün olarak toplumla nasıl etkileşimde bulunduğunu etkiler.


Makropazarlama nasıl çalışır?

Makropazarlama, toplumun değerlerini yansıtması gerektiği için, malların, hizmetlerin ve fikirlerin pazarlanmasını kamu yararı ve genel olarak toplumla tutarlı bir şekilde yürütmeye çalışır. Araştırmacılar, makropazarlama konusunda yapılan çalışmanın, bireylerin ve toplumların nasıl inovasyon, uyum sağlama ve öğrenmeye odaklandıkları açısından değerli olduğuna inanmaktadır. Bazı akademisyenler makropazarlamanın pazarlama uygulamasının vicdanını temsil ettiği varsayımıyla çalışır, diğerleri ise A / B Testi gibi araçları kullanarak değerinin öncelikle bilimsel titizliği ve tarafsızlığında yattığını iddia eder.


Makro pazarlama geçmişi

Bir terim olarak makro pazarlama, ilk olarak 1962'de Robert Bartels tarafından pazarlamada gelecekteki değişiklikleri ve yenilikleri inceleyen "Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi" adlı kitabında kullanılmıştır. Bunlar arasında artan disiplinlerarası araştırmalar, daha fazla kavramsallaştırma kullanımı ve daha karşılaştırmalı araştırmalar vardı.


Makropazarlama vs. Mikropazarlama

Makropazarlama genellikle mikropazarlama ile birlikte düşünülür. Genel olarak topluma odaklanan makropazarlamadan farklı olarak, mikropazarlama, posta kodu veya iş unvanı gibi belirli belirleyici özelliklere dayanarak seçilen küçük bir yüksek hedefli tüketici grubuna ürün veya hizmet pazarlamaya odaklanmaktadır. Bu, şirketlerin kampanyalarını belirli segmentlere göre özelleştirebilmelerini sağlar.


Bir pazarlama stratejisi olarak, mikropazarlamanın yürütülmesi, tanımı gereği ölçek ekonomisinden yoksun olan özelleştirme nedeniyle daha pahalı olabilir. Ancak bu tür özelleştirmenin amacı, nitelikli müşterilere daha iyi ulaşmak veya daha yüksek fiyatlı bir ürün veya hizmet satmak olduğundan, mikropazarlama genellikle kendi başına ödeme yapabilir.


Alt çizgi

İster belirli bir hedef kitleye, ister daha iyi kamu yararı için topluma pazarlama olsun, pazarlama planları ve stratejileri günlük yaşamımızın dokusunda giderek daha bütüncül bir rol oynamaktadır. Mesajlar daha karmaşık ve etkili hale geldikçe, bunları ayrıştırmak tüketicinin sorumluluğundadır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.