Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Müşteri Sadakati

Müşteri sadakati [customer loyalty] Pazarlama iletişimi etkinlikleri, oluşturdukları mesajlarla tanıtımını yaptığı ürün ya da hizmetle potansiyel tüketicisi arasında bağ kurmayı amaçlar. Bu bağın sürekli olmasını sağlamak ulaşılmak istenilen bir diğer amaçtır; çünkü bu sürekli satış anlamına gelir. İşte müşteri sadakati, markayı sürekli olarak satın alma eğiliminde olan, markalarla duygusal bağı olan, marka taraftarı müşterilerdir. Bir marka için sadık müşteri grubunu yaratmak, bu grubu genişletmek marka devamlılığını sağlayabilmek adına önemlidir. Sadık müşteriyi yaratma sürecinde birincil koşul tüketicinin o markayı denemesini sağlamak, dolayısıyla tüketiciyi satış noktasına çekmeyi başarabilmektir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.