Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Konsorsiyum

TDK sözlüğünde kelime anlamı “uluslararası kuruluşların ve bazı hükümetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek üzere oluşturdukları ortak organ” olarak açıklanmaktadır. Tek yönetim altında toplanan çeşitli kuruluşların birliğini ifade eder. Piyasa ekonomisinde firmaların kartelden de ileri bir düzeyde işbirliği yapmaları çok defa konsorsiyum kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu anlamının dışında, özel şirket birleşmelerini dile getirmek için de kullanılmaktadır. Örneğin ülkemizde 1930-31 yıllan arasında faaliyet göstermiş olan bankalar konsorsiyumu vardır. Bundan başka türkiye’ye yardım ve borç vermeki çin başta amerika olmak üzere çeşitli ülkelerin katıldığı “türkiye’ye yardım konsorsiyumu” 1962 yılında kurulmuştur. Konsorsiyumun teşkilat olarak fonksiyonu, dış kredilerin talep edilmesinde görüşülüp karara bağlanmasında ve verilmesinde koordinatörlük ve aracılıktır. Kredilerin bir bölümü, kredi tutarının borcu veren ülkeden yapılacak ithalatta kullanılması şartı ile verilmektedir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.