Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Konkordato

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla ala-caklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konu-sunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onayla-nan anlaşmadır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.