Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (Resource Utilization Support Fund): Ülkemiz kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağlamak, ülke ekonomisi için öncelikli sektör ve yatırımlarda kullanmak amacıyla, vadeli ve mal mukabili ödemelerde mal bedeli üzerinden belirlenen oranda alınan fon.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.