Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Küçük Sanayi Sitesi

Küçük Sanayi Sitesi (Sanayi Sitesi): Değişik iş kollarında üretim ve tamirat yapacak olan kü-çük sanayicilerin, uğraşları gereği ihtiyaç duydukları bü-tün fonksiyonları yerine getirmeye imkan bulabilecekleri ve sağlıklı çevre koşullarında verimli olabilecekleri, şehir imar planlarına uygun seçilen araziler üzerinde planlanan ve her türlü altyapı ve üstyapı tesisleri ile inşa edilen kü-çük sanayi işletmeleri topluluğudur.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.