Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Hikâye Pazarlaması

Hikâye pazarlaması [story marketing] Bu­gün markalar, güçlü hikâyeleri sayesin­de “tüketici aracılığıyla” tüketiciye pazar­lama yapıyorlar. Markanın hikâyesi ye­terince güçlü ve ayrıksıysa, bu tüketici­de “başkalarıyla paylaşma” ihtiyacı ya­ratıyor. Marka hikâyesinin ve bunun ar­dında yatan anlamın büyüsüne kapılan her bir tüketici, bu durumda “edilgen ve durağan” olmaktan çıkıp, “hareket­li ve yayan” durumuna geçiyor. Bu odak­ta pazarlamaya verilen isimdir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.