Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler (Hİ) [Public Relations (PR)] PR kelimesi İngilizcedeki Public Relations kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Türkiye’de Halkla İlişkiler’i tanımlamaktadır. “Belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış planlı, inandırıcı, bir iletişim çabasıdır.” İç ve dış menfaat gruplarını kullanarak, sosyal paydaşların ve kurumların katılımıyla bir işletme ya da bir özel/kamusal kuruluş yönetiminin, uygun, düzenli ve denetimli iletişim araçlarına başvurarak, kendileriyle karşılıklı yarar, güven, anlayış ve sempati sağlayacak sürekli bağlar kurma çabalarıdır. Bu şekilde kitlede ikna yönlü bir çaba amaçlanır. “özel ya da tüzel kişilerin belirlenmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabalardır.”

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.