Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Büyüme potansiyeli yüksek orta ölçekli işletmelerin tek-noloji ve inovasyon odaklı girişimlerine yatırım yapan, nitelikli yatırımcıların ortaklıklarıyla kurulan sermaye olu-şumudur.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.