Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Görsel Kimlik Yönetimi

Görsel kimlik yönetimi [visual identity management] Kurumlar da tıpkı insanlar gibi bir kimliğe sahiptir. Nasıl ki insanlar kimlikleriyle birbirlerinde ayırt ediliyorlarsa, kurumlar da kimlikleri sayesinde diğerlerinde ayırt edilebilir ve farklarını ortaya koyarlar. Kurumsal kimlik, kurumun kim olduğunu, ne olduğunu, çevrenin ve dünyanın onu nasıl gördüğünü belirlemektedir. Kurumsal kimlik, kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal iletişim ve kurumsal tasarı gibi öğeleri içerir. Görsel kimlik yönetimi de bu sürecin yönetimidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.