Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Fotoğrafçılık

Fotoğraf çekme ve geliştirme sanatı, zanaat veya bilimi. Fransız Joseph Nicephore niépce ve Louis Jacques mandé Daguerre'nin birleşik keşiflerinin daguerreotype (1839) adı verilen ticari açıdan başarılı ilk fotoğrafik sürecin icat edilmesine yol açtığı on dokuzuncu yüzyılın başlarında fotoğrafçılık ortaya çıktı. 1860'larda İngiliz Henry Peach Robinson, birkaç farklı negatiften tek bir baskı oluşturma yöntemine öncülük etti. Yirmi birinci yüzyılın başında, fotoğrafçılar dijital teknolojiyi kullanmaya başladı, fotoğrafın kullanımlarını önemli ölçüde genişletti ve büyük ölçüde önceki fotoğraf teknolojilerinin yerini aldı.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.