Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Fırsat Maliyeti

Fırsat maliyeti [Opportunity Cost] bir bireyin, yatırımcının veya işletmenin bir alternatifi diğerine seçerken kaçırdığı faydaları temsil eder. Finansal raporlar fırsat maliyeti göstermese de, işletme sahipleri bu raporu, kendilerinden önce birden fazla seçeneğe sahip olduklarında eğitimli kararlar almak için kullanabilirler. Darboğazlar genellikle fırsat maliyetlerinin bir nedenidir.


Tanım gereği görünmedikleri için, eğer dikkatli olmazsa fırsat maliyetleri kolayca göz ardı edilebilir. Bir yatırımı diğerine tercih ederek kaybedilen potansiyel kaçırılmış fırsatları anlamak, daha iyi karar almayı sağlar.


Bir fırsat maliyetini hesaplama formülü, her bir seçeneğin beklenen getirileri arasındaki farktır. Sermaye kazancı getirisi elde etmek umuduyla borsaya yatırım yapmak için A seçeneğiniz olduğunu varsayalım. B Seçeneği, daha yeni ekipmanların üretim verimliliğini artırarak işletme giderlerini ve daha yüksek kar marjını sağlayacak şekilde paranızı tekrar işe yatırmaktır.


Fırsat Maliyet Formülü ve Hesaplama

Fırsat Maliyeti = FO − CO


FO = En iyi seçeneğe geri dön [Return on the best-foregone option]

CO = Seçilen seçeneğe geri dön [Return on the chosen option]


Önümüzdeki yıl hisse senedi piyasasında beklenen yatırım getirisinin yüzde 12 olduğunu ve şirketinizin ekipman güncellemesinin aynı dönemde yüzde 10 getiri elde etmesini beklediğini varsayalım. Ekipmanı borsa üzerinden seçmenin fırsat maliyeti (% 12 -% 10), bu da iki yüzde puan. Başka bir deyişle, işletmeye yatırım yaparak daha yüksek getiri elde etme fırsatını kaybedersiniz.


Fırsat maliyeti vs. sermaye yapısı

Fırsat maliyet analizi, bir işletmenin sermaye yapısının belirlenmesinde de önemli bir rol oynar. Hem borç hem de özsermaye, yatırımcıların ve hissedarların yatırım riskini telafi etmek için masraf gerektirse de, her biri bir fırsat maliyeti de taşır. Örneğin, kredilere ödeme yapmak için kullanılan fonlar, yatırım geliri potansiyeli olan hisse senetlerine veya tahvillere yatırılmamaktadır. Şirket, borcun kaldıraç gücüyle yapılan genişlemenin yatırımlarla elde edebileceğinden daha fazla kâr getirip getirmeyeceğine karar vermelidir.


Fırsat maliyeti ileriye dönük bir hesaplama olduğundan, her iki seçenek için gerçek getiri oranı bilinmemektedir. Yukarıdaki örnekteki şirketin yeni ekipmanlardan önce geldiğini ve bunun yerine borsaya yatırım yaptığını varsayalım. Seçilen menkul kıymetler değer düşükse, şirket beklenen yüzde 12'lik getiriden yararlanmak yerine para kaybedebilir.


Basitlik açısından, yatırımın %0'lık bir getiri sağladığını varsayalım, yani şirket tam olarak ne koyduğunu çıkarır. Bu seçeneği belirlemenin fırsat maliyeti %10 -% 0 veya %10'dur. Şirket yeni ekipman seçmiş olsaydı, üretim verimliliği üzerinde hiçbir etkisi olmayacak ve kârların sabit kalacağı da eşit derecede olası. Bu seçeneği belirlemenin fırsat maliyeti, beklenen %2 yerine %12'dir.


Benzer bir riske sahip yatırım seçeneklerini karşılaştırmak önemlidir. Neredeyse risksiz olan bir Hazine bonosunun yüksek derecede oynak bir hisse senedi ile karşılaştırılması yanıltıcı bir hesaplamaya neden olabilir. Her iki seçenek de %5'lik bir getiri beklemiş olabilir, ancak ABD Hükümeti T-faturanın getiri oranını desteklerken, borsada böyle bir garanti yoktur. Her iki seçeneğin fırsat maliyeti yüzde 0 olsa da, her bir yatırımın göreli riskini göz önüne aldığınızda T-faturası daha güvenli bir bahis.


Yatırımları karşılaştırma

Çeşitli yatırımların potansiyel karlılığını değerlendirirken, işletmeler en yüksek getiriyi sağlayacak seçeneği ararlar. Genellikle bunu, bir yatırım aracı için beklenen getiri oranına bakarak belirleyebilirler. Ancak, işletmeler de her seçeneğin fırsat maliyetini göz önünde bulundurmalıdır.


Yatırım için belirli bir miktar para verildiğinde, bir işletmenin menkul kıymetlere yatırım yapmak veya yeni ekipman satın almak için kullanmak arasında bir seçim yapması gerektiğini varsayın. İşletmenin hangi seçeneği seçtiği önemli değil, diğer seçeneğe yatırım yapmadan sağladığı potansiyel kâr fırsat maliyetidir.


Fırsat maliyeti vs. batık maliyet

Bir fırsat maliyeti ile batık bir maliyet arasındaki fark, sermaye başka bir yere yatırıldığı ve muhtemelen finansal sıkıntıya neden olduğu için zaten harcanan para ile yatırımda kazanılmayan potansiyel getiriler arasındaki farktır. Örneğin A şirketinin 1.000 hissesini hisse başına 10$ 'dan satın almak 10.000$' lık batık bir maliyeti temsil eder. Bu, bir yatırım yapmak için ödenen para miktarıdır ve bu parayı geri almak, satın alma fiyatında veya üstünde stokların tasfiye edilmesini gerektirir.


Muhasebe perspektifinden bakıldığında, batık bir maliyet, zamanla amortismana tabi tutulabilen, ancak geri almayacağınız anlamında batmış olan pahalı bir ağır ekipman parçası satın almak için ilk harcamaya da atıfta bulunabilir. Fırsat maliyeti, beklenen yatırım getirisi (YG) %5 olan veya bir YG %4 olan bir ağır ekipman satın almak olacaktır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.