Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Enformel Sektör

Kendi hesabına ekonomik faaliyette bulunan, ücretli bir kişi çalıştırsın veya çalıştırmasın küçük ölçekte faaliyet gösteren, temel amacı bu faaliyete katılan mensuplarına gelir ve istihdam yaratmaya dönük, belirgin özelliği düşük teknoloji ve basit organizasyona dayalı üretim olan, çoğunlukla ilgili kamu otoritelerinden herhangi bir izin almadan, yasal onay olmaksızın gerçekleştirilen, vergi, asgari ücret, sosyal güvenlik vb. mali yükümlülüklerden kaçınarak faaliyet gösteren, genelde yasal mal ve hizmetleri üreten ancak bu üretimi saklı ve yasal olmayan şekilde yürüten ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.