Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Doğrudan Pazarlama

Doğrudan pazarlama [direct marketing] Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü. Kitle iletişim araçlarını ve geleneksel tanıtım mecralarını kullanmayarak, tüketici ile marka arasında ilişki kurmayı amaçlayarak, bağlılık yaratmayı amaçlayan pazarlama yöntemidir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.