Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Différence (Fark)

Ferdinand de Saussure'un, iki formun bir ses gibi bazı minimal farklılıklarla anlam bakımından farklı tutulduğunu iddia eden karşıtlık terimi: örneğin, pin'e karşı bin. Genişletmek gerekirse, bu terim artık genç ve yaşlı gibi sosyal farklılıklar da dahil olmak üzere herhangi bir farklılığa atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Terim, mevcut medya analizinde, anlamların sürekli değiştiği ve böylece birbirlerini minimum farklarla yeniden yapılandırdığı görüşünü desteklemek için kullanılır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.