Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Denetim Riski

Denetim Riski (Audit Risk): Denetçiye denetim hedefine ulaşmak için uygulayacağı denetim aşama ve prosedürlerinin kapsamını tayin etmede yardımcı olacak ölçütlerdir. INTOSAI denetim standartlarını dört grupta toplamaktadır: Temel Önermeler, Genel Standartlar, Alan Çalışması Standartları ve Raporlama Standartları. Denetimin güvenilirliğini etkileyen asgari koşullar olup, denetimde uygulanacak prosedürlerin ve aşamaların sınırları ile denetim sonuçlarının niteliklerinin belirlenmesini sağlar. Denetçinin gerçekleştireceği hedefler, uygulayacağı denetim prosedürleri ve teknikleri , iş kalitesi ve hazırlayacağı rapor bakımından uyması gerektiği kuralların tamamıdır.



2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.