Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Değişim Testi

Değişim testi (The commutation test): Biçimlerdeki ve medya metinlerindeki anlamlı farklılıkları ortaya çıkarma prosedürü, form ve metinlerdeki öğelerin belirli şekillerde veya yerlerde ikame edilmesinden (değiş tokuş edilmesinden) oluşur. Örneğin, kedi ve sıçan kelimesinde, sesin bir öğesi - her kelimedeki ilk ünsüz - anlamda bir fark yaratır. Reklam çalışmalarında test, ne tür bir konu veya izleyici tepkisi ürettiğini görmek için bir reklamdan bir görüntü veya kelimeyi kaldırıp bir başkasıyla değiştirmekten oluşur.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.