Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Dünya Sistemleri Kuramı

Immanuel Wallerstein’ın önemli katkıda bulunduğu kapitalist ekonomik düzenin küresel örgütlenişini, azgelişmiş çevrenin hammaddelerini sömürerek gelişmiş merkezin büyüdüğünü ve bu büyümenin askeri, siyasal, ekonomik etkilerinin olduğunu, piyasanın ise merkezin çevreyi sömürmesinin bir aracı olduğunu ileri süren bir tarih kuramı ve toplumsal-siyasal çözümlemedir.1

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.