Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Benzersiz Değer Önermesi

Benzersiz değer önermesi [unique value proposition] 1940’lı yılların başında başarı­lı pazarlama kampanyalarının izlediği pa­terni tanımlamak için kullanılan bir pa­zarlama konsepti. Satın alınacak ürü­nün öne çıkan özelliği, yararı üzerinde dur­makta ve bunu reklamın ana teması ola­rak kullanmaktadır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.