Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

B

Banka

Bankalar, tasarruf toplayan ve bunları kredi olarak pazarlayan kurumlar olmakla birlikte, kaydi para yaratmakta, dış ticarette kefil olmakta, devleti finanse etmekte, portföy yönetmekte ve danışmanlık hizmeti sunana kuruluşlardır.


Banka türleri şu şekilde ifade edilebilir; 


Kalkınma bankası: Sermaye piyasasının gelişmediği ülkelerde ekonomik kalkınma için gerekli olan sanayi ve ticari yatırımların gerçekleştirilmesi için fon sağlayan bankalardır. Kalkınma bankalarının mevduat toplama yetkileri bulunmamaktadır. Bu bankalar tahvil çıkararak veya uluslar arası piyasalardan sağladıkları kredilerle fon saplama yoluna gitmektedirler.


Katılım bankası: Katılım bankaları mali piyasada bir yenilik olarak, faiz endişesi nedeniyle bankalara gitmeyen fonları ekonomiye kazandırmak ve sermaye sahiplerinin birikimlerini güvenle saklamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bankaları içermektedir. Katılım bankaları, toplanan fonları değerlendirmek için çeşitli finansal yöntemler tespit etmekte, fon sahiplerine faiz vermek yerine kar ve zarara ortak etmektedir. Bu bağlamda katılım bankalarında faiz değil, kardan ve zarardan pay alınması esası geçerlidir.


Kıyı bankacılığı: Serbest bankacılık alanları, olarak da adlandırılan kıyı bankacılığı (offshore banking) uluslar arası piyasalarda dolaşan yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için oluşturulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde faaliyette bulunan bankalar, kendi ülkelerindeki bankacılık sektörü üzerinde devletin koyduğu mevduat karşılık oranı, faiz sınırlandırması, kredi tavanı, bankacılık gelirlerinin vergilendirilmesi ve yabancı uyruklulara kredi açılmasının engellenmesi gibi kısıtlamalardan kurtulmak amacıyla, serbest bankacılık alanlarına yönelmektedirler.


Ticari banka: Günümüzde ticari bankalar modern toplumların en önemli parasal kurumlarını oluşturmaktadır. Ticari bankalar, mevduat bankaları olarak bilinmekte olup, topladığı mevduatları kredi vererek paradan para kazanan kurumlardır. Ticari bankalar bireylerden vadeli veya vadesiz mevduat toplamakta, kendi pasiflerini ihraç ederek ödünç almakta ve fonlarını başkalarına ait pasiflere yatırarak kazanç elde etmektedir. Günümüzde para arzının önemli bir kısmı ticari bankalar tarafından üretilmektedir.


Yatırım bankası: İşletmelerin orta ve uzun vadeli fon ihtiyaçlarının karşılanması ile sermaye birikimi sorununun çözülebilmesi için kurulmaktadır. Yatırım bankaları, ticari bankaların dışında farklı statüye sahip bankalar şeklinde kurulup örgütlenmektedir. Yatırım bankaları piyasada fon fazlasına sahip kişi ile kuruluşlardan fon açığı olan kişi ya da kuruluşlara doğru yapılacak transferlerde aracılık yapan, işletmelerin orta ve uzun vadeli fon ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan mali kurumlar olarak tanımlanmaktadırlar.

Önceki sayfa

Sıradaki sayfa

2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.