Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

A

Alan Çalışması Standartları

Alan Çalışması Standartları (Field Work Standards): 


Alan çalışması standartları, denetim görevini yerine getirmek için gerekli çatıyı kurar. 


Alan Çalışması standartlarının amacı, denetçinin izlemek zorunda olduğu amaçlı, dengeli ve sistematik aşamaların kriterlerini koymak, çatısını oluşturmaktır. Bu aşamalar belli bir sonuca varmak için denetçinin takip etmesi gerekli araştırma kurallarını belirtmektedir. Bütün denetim türlerine uygulanabilir alan çalışması standartları şunlardır:

  • Denetçi denetimini yüksek kaliteli bir denetimin verimli, etkin ve tutumlu yürütülmesini sağlayacak şekilde planlamalıdır.

  • Her seviyedeki denetim görevlisinin çalışması denetim sırasında sürekli kontrol edilmeli ve dokümanlar denetim grubunun kıdemli bir üyesi tarafından gözden geçirilmelidir.

  • Denetimin kapsamına karar verirken denetçi, denetlenen kurumun iç kontrolünün güvenilirliğini gözden geçirmeli ve yeterince değerlendirmelidir.

  • Denetlenen kuruluşa ilişkin olarak elde edilen sonuçlar ve denetçinin yargısı yeterli, ilgili ve güvenilir kanıtlara dayanmalıdır.

Önceki sayfa

Sıradaki sayfa

2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.