Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

AIDA [Attention-Interest-Desire-Action]

AIDA [Attention-Interest-Desire-Action] (Kısaltma) Reklam iletilerinin etkililiğini sağlamak konusunda yıllardır sıkça başvurulan bir formül. Kısaltması, İngilizce Attention (Dikkat), Interest (İlgi), Desire (İstek) ve Action (Eylem) kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuştur. Bu Türkçe olarak şöyle formüle edilebilir: Dikkat çekme + ilgi/merak uyandır­ma + arzulama + eylem, yani satın alma. Bir adım daha ileri gidip formülün açılımı ise şöyle yapılabilir: Reklam iletilerinde önce tüketicinin dikkati ürün üzerine yöneltilir.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.