ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

A

Açılış Bakiyeleri

Dönem başında mevcut olan hesap bakiyeleridir. Açılış bakiyeleri önceki dönemin kapanış bakiyelerine dayanır ve önceki dönemlere ait işlem ve olaylar ile önceki dönemde uygulanan muhasebe politikalarının etkilerini yansıtır. Açılış bakiyeleri, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler ile taahhütler gibi dönem başında var olan ve açıklanması gereken hususları da içerir.

Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon