Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

A

Açık Hava Reklamcılığı

Açık hava reklamcılığı [outdoor advertising] Kamuya açık iç/dış mekânlarda teş­hir edilen dış mekân reklamcılığını işa­ret eder. İnsanların dış mekânlarda bu­lunma sıklıkları ile doğru orantılı ola­rak çeşitlenmiş ve farklılaşmış bir rek­lamcılık türüdür. Açık hava reklamla­rı yalnızca firmaların tanıtıcı veya yön­lendirici tabelaları değil, her an her yer­de karşımıza çıkabilecek görsel veya işit­sel mecralar bütünüdür. Açık hava rek­lamlarının ayırt edici tek özelliği, İnsan­ların işyerlerinden, sosyal yaşam alan­larından veya evlerinden bağımsız dış mekân reklam mecraları olmasıdır. Açık hava reklamı, farklı işlev ve etkiler­de geniş bir çözüm yelpazesine sahip­tir.

Önceki sayfa

Sıradaki sayfa

2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.