Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Ş

Şirket

İki ya da daha çok kişi ve/veya tüzel kişinin iş yaparak kazanç elde etmek için, mevcut yasalara uygun olarak kurdukları ticari birliktir. Şirket türleri şu şekilde ifade edilebilir;


Faktöring Şirketi: Mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen, bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak, finansman sağlayan şirketleridir.


Kollektif şirket: İki ya da daha çok kişinin ortak olarak ve borçlularına karşı sınırsızca birlikte sorumlu olmak için sözleşerek kurdukları şirkettir.


Komandit şirket: Alacaklarına karşı sorumlulukları sınırlı ve sınırsız olmak üzere çeşitli ortaklardan kurulu şirkettir. Bu tür şirketin, sınırsız sorumlu olan ortaklarına komandite, şirkete yatırdıkları sermaye oranında sorumlu ortaklarına ise komanditer denir.


Limited şirket: Ortaklarının yatırdıkları sermaye miktarıyla sorumlu oldukları şirket biçimidir.

Önceki sayfa

Sıradaki sayfa

2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.