Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

İ

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması

Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgele-rin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel po-litikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Böl-gesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulmasını amaçlayan bir sınıflandırma-dır. Ülkemizde bu sınıflandırmaya göre 12 adet bölge “Dü-zey 1”, 26 adet alt bölge “Düzey 2” ve 81 adet il “Düzey 3” olarak belirlenmiştir.

Önceki sayfa

Sıradaki sayfa

2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.