Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

İmaj Yönetimi

Kişilerin veya kurum veya kuruluşların, marka itibarı ve tüketim odak noktalarını hedef alarak oluşturulan algı ve davranışları yönetimine denir. Şirketler kendi organizasyonları içinde bir kimlik ve kültür oluşturabilmek için sosyal medya araçları üzerinden markalarını daha fazla göz önüne çıkarmak istemektedir.


Karşı taraf üzerinde imaj ve davranışlarımız ile olumlu algılar yaratmak mümkündür. Bunun doğru şekilde yapılabilmesi için farklı etkilerin bir arada kullanılması gerekmektedir. İmaj ve yönetimi birçok firmada aranan ve gerekli olan bir etmendir. Ayrıca bu yönetim kişisel olarak hem iş hem sosyal hayatta kullanılabilir. İmaj yönetiminde birkaç etken vardır. 

  • Şirketlerin kendi iç organizasyonda hedef müşteri kitlesini belirlemesi,

  • Hedef müşteri portföyü davranışları, tutumları ve tüketim eğilimleri belirlenmesi,

  • Marka ve kurumsal kültürünün oluşturulması,

  • Piyasadaki rakipler konusunda ve müşteri portföyünün artmasına yönelik geri bildirim oluşturulması,

  • Tüketim davranışlarına göre ürün/hizmet kalitesini ve kapasitesini artırması

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.