Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

İ

İki Aşamalı Akış Teorisi

İki aşamalı akış teorisi (Two-step flow theory): Medya ürünlerinin, özellikle kanaat önderleri olmak üzere sosyal gruplarla etkileşimlerle şekillendiğini ve değiştirildiğini iddia eden bir kitle iletişim modeli. Teori, medyanın etkilerinin dolaylı olduğunu ve kanaat önderleri tarafından aracılık edildiğini ve dolayısıyla izleyicilerin medya ürünlerini yorumlayıcı topluluklar olarak görme eğiliminde olduğunu ileri sürer. Teorinin adı, birincil savunucuları Paul Lazarsfeld ve Elihu Katz'ın, bir kitle iletişim mesajının alınmasını, onu tek olarak gören hipodermik iğne teorisinin aksine, iki aşamalı bir akış olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. doğrudan bir izleyiciye ulaşan adım akışı. İki aşamalı akış teorisinde ilk adım, medya içeriğini alan, yorumlayan ve daha sonra medyayla daha az teması olan grup üyelerine aktaran bir grubun fikir liderleri aracılığıyladır.

Önceki sayfa

Sıradaki sayfa

2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.