Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

İ

İşletmeden İşletmeye [B2B]

İşletmeden işletmeye [Business to Business (B2B)] İşletmeden işletmeye e-ticaret, iki şirket arasında e-ticaretin yapılmasıdır. Tedarikçilerden sipariş almak, fatura almak veya ödeme yapmak için bir şebekeyi kullanan şirketin yaptığı e-ticarettir. İşletmeler arasında yapılan tüm mal ve hizmet alışverişinin yapıldığı iş modelidir. Hammadde, malzeme, makine ve teçhizat, endüstriyel hizmetlerin alınıp satıldığı iş modelleridir. Geleneksel pazarlama kanallarında ve e-ticaret formatında şirketler arası gerçekleştirilen hizmet ve mal alışverişine denir. İletişim yöntemleri farklıdır. Bu modelde ortaklaşa iş yapılan üretici firma, tedarikçi firmalar, bayiler, mağazalar, departmanlar vb. birimlerin etkililiği ve entegrasyonu amaçlanır.

Önceki sayfa

Sıradaki sayfa

2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.