ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

İ

İşlemsel Satın Alma

İşlemsel satın alma (Transactional purchasing): Müşterilerin, marka, kullanılabilirliği ve fiyatı hakkındaki gerçeklerin anlaşılmasına dayalı olarak ürün veya hizmetleri alışkanlıkla satın alma şekli. Doğru veya yanlış böyle bir satın alma tekniği, müşterinin ne tedarikçi ne de marka tercihi olmadığını varsayar. Duygusal güdüler asla eksik olmasa da, satın alma kararının duygusal olmadığı varsayılır. İnternetten satın almanın popülaritesi işlemsel satın almayı artırdı; pazarlamacıların bu nedenle İnternet pazarlama kampanyalarına farklı, daha uygun bir yaklaşım düşünmeleri gerekebilir. İlişkisel satın alma konusuna bakın

Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon