ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

İ

İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı

İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı (Business Process Re-engineering): Bu yöntemde maliyet, zaman, hizmet ve dağıtımı geliştirmek için süreçlerde yapılabilecek radikal değişikliklerin belirlenmesi için mevcut sistem değerlendirilir. Bu teknik görece pahalı ve zaman alıcıdır. Ancak, prosedürlerdeki darboğazları belirlemek için kullanılabilir.


Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon