ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

İ

İçsel Büyüme Teorisi

İçsel büyüme teorisi (Endogenous growth theory): Teknolojik ilerlemenin basitçe verildiği ve açıklanamayacağı varsayımına başvurmadan ekonomik büyüme oranını açıklamaya çalışan bir dizi ekonomik model ve fikir. Geleneksel büyüme modelleri, yeni makinelerden verimli üretim yöntemlerinin veya geliştirilmiş pazarlama tekniklerinin daha iyi anlaşılmasına kadar her şeyi kapsayacak şekilde geniş olarak yorumladıkları teknolojinin dışsal olduğunu varsayar; önceden belirlenmiş. İçsel büyüme modelleri bu teknolojiyi açıklamaya çalışır.

Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon