ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

İ

İçerik Pazarlama

İçerik pazarlama [content marketing] İçerik pazarlama, yıllardır uygulansa da, nispeten yeni ve popüler bir pazarlama uygulaması olarak, müşterinin karşısına çıkıp onu durdurmaya yönelen geleneksel reklâmdan ve müşteriyi sıkıştıran öteki etkileme çabalarından farklı bir yaklaşımdır. Uygun içeriklerin sağladığı güven, itibar ve otorite sayesinde, müşterinin direncinin ve satış önündeki engellerin daha rahatlıkla aşılabilmesi gerçeğine dayanır. Stratejiyle uyumlu marka hikâyeleri ve içerik kurguları için, içgörü araştırma ve senaryo geliştirme desteği, demografik ve davranışsal açıdan doğru tanımlanmış belirli “niche” hedef kitle gruplarına özgü, spesifik marka hikâyeleri, sosyal medya üzerinden yayılabilir, bilgilendirici / eğlendirici tematik video üretimi, kurumsal ve sektörel blog, video blog içeriği üretimi, kampanya bazlı mikrosite içeriği üretmek içerikle pazarlamaktır.

Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon